Πρόσκληση για την εισαγωγή φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής (2020-21)

Για την αίτησή σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥποΑτομικής Φυσικής και Τεχνολογικών Εφαρμογών ακολουθείστε τις οδηγίες στο σύνδεσμο:

https://www.physics.auth.gr/simple_announcements/4951

όπου θα βρείτε:

  1. Την Ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες
  2. Το έντυπο της Αίτησης
  3. Μόνο στην περίπτωση που δεν έχετε ήδη το πτυχίο σας: την υπέυθυνη δήλωση με την οποία αποδέχεστε ότι η πιθανή αποδοχή σας στο ΠΜΣ «ΥποΑτομικής Φυσικής και Τεχνολογικών Εφαρμογών » θα γίνει με την προϋπόθεση της απόκτησης πτυχίου μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 31-8-2020  έως 25-09-2020