ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

                      
Οι σπουδές δομούνται σε τέσσερα εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, οι φοιτητές συμπληρώνουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν με τις προπτυχιακές σπουδές τους, φοιτώντας  στα οκτώ ακόλουθα υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα:
Α Εξάμηνο

Α1) Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Μηχανική

Α2) Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό Ι

Α3) Προχωρημένες Σπουδές σε Μαθηματικές Μεθόδους Φυσικής

Α4) Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική Ι

Β Εξάμηνο

Β1) Προχωρημένες Σπουδές στη Στατιστική Φυσική

Β2) Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ

Β3) Προχωρημένες Σπουδές σε Μεθόδους Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων

Β4) Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική ΙΙ

Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές, παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής έρευνας, σπουδάζουν σε αντικείμενα όπου επικεντρώνεται η σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα στην Υποατομική Φυσική, επιλέγοντας δύο μαθήματα ανά εξάμηνο από τα ακόλουθα:

Γ Εξάμηνο

Γ1) Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου Ι

Γ2) Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων Ι

Γ3) Σπουδές στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Γ4) Σπουδές στην Πυρηνική Φυσική

Γ5) Σπουδές στη Γενική Σχετικότητα

Δ Εξάμηνο

Δ1) Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου ΙΙ – επιλέγεται μαζί με το Γ1

Δ2) Σπουδές στην Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία

Δ3) Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων ΙΙ -επιλέγεται μαζί με το Γ2

Δ4) Σπουδές στη Φυσική ακτινοβολιών – Δοσιμετρία και εφαρμογές

Δ5) Σπουδές σε Επιταχυντική Φυσική

Πιστωτικές Μονάδες:  Κάθε ένα από τα μαθήματα που δομούν το ΠΜΣ αντιστοιχεί σε 7,5 ECTS και η εκπόνηση διπλωματικής διατριβής αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Συνεπώς, κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε 30 ECTS (επισημαίνεται πως τα ECTS εκάστου από τα Γ και Δ εξάμηνα σπουδών συγκεντρώνονται από τα 15 ECTS των μαθημάτων του εξαμήνου και 15 επιπλέον ECTS από το αντίστοιχο μέρισμα της διπλωματικής εργασίας). Συνολικά το ΠΜΣ, αντιστοιχεί σε 120 ECTS. Επισημαίνεται πως 1 ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας.


Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων και της Διπλωματικής εργασίας περιγράφεται στους ακόλουθους Πίνακες:

Α Εξάμηνο
Μάθημα Κατηγορία ECTS Ώρες Διδασκαλίας ανά εβδομάδα Διδάσκοντες ακ. έτους 2022-23
Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Μηχανική ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Βασίλης Οικονόμου, Οδυσσέας Τζαμάλ Μαάιτα, Αναστάσιος Μπούντης
Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό Ι ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Δημήτρης Παπαδόπουλος
Προχωρημένες Σπουδές σε Μαθηματικές Μεθόδους Φυσικής ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Βασίλης Οικονόμου, Δημήτρης Παπαδόπουλος
Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική Ι ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Νίκος Βλάχος , Κω΄στας Κορδάς
Σύνολο Α Εξαμήνου 30 20

Β Εξάμηνο

Μάθημα Κατηγορία ECTS Ώρες Διδασκαλίας ανά εβδομάδα Διδάσκοντες ακ. έτους 2022-23
Προχωρημένες Σπουδές στη Στατιστική Φυσική ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Χαρίτων Πολάτογλου
Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Γιώργος Φανουράκης, Σπύρος Τζαμαρίας, Αναστάσιος Μπούντης
Προχωρημένες σε Μεθόδους Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Χρήστος Λαμπούδης, Χαρά Πετρίδου
Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική ΙΙ ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Βασίλης Οικονόμου
Σύνολο Β Εξαμήνου 30 20

Γ Εξάμηνο

επιλογή δύο εκ των μαθημάτων επιλογής και εκπόνηση διπλ. εργασίας

Μάθημα Κατηγορία ECTS Ώρες Διδασκαλίας ανά εβδομάδα Διδάσκοντες ακ. έτους 2022-23
Σ ακ. έτουςπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου Ι ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Αν. Πέτκου, Κώστας Πάλλης, Νίκος Βλάχος
Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων Ι ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 7 Δήμ. Σαμψωνίδης, Χρ. Λαμπούδης, Κ. Κορδάς, Σ. Τζαμαρίας
Σπουδές στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Κώστας Κορδάς, Σ. Τζαμαρίας
Σπουδές στην Πυρηνική Φυσική ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Γ. Λαζαρίδης (Θ. Γαϊτάνος, Χ. Μουστακίδης)
Σπουδές στη Γενική Σχετικότητα ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Ν. Στεργιούλας, Jessica Santiago, Νικ. Καρνέσης ( Γιω. Παπάς)
Διπλωματική Εργασία-1 ΕΙΔ –Υποχρεωτικό 15
Σύνολο Γ Εξαμήνου 30 20 έως 22

Δ Εξάμηνο

επιλογή δύο εκ των μαθημάτων επιλογής και εκπόνηση διπλ. εργασίας

Μάθημα Κατηγορία ECTS Ώρες Διδασκαλίας ανά εβδομάδα Διδάσκοντες ακ. έτος 2022-23
Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου ΙΙ ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Πασχάλης Αναστασόπουλος
Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων ΙΙ ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 7 Δήμ. Σαμψωνίδης, Χρ. Λαμπούδης, Σ. Τζαμαρίας, Α. Λιόλιος, Ι. Γιοματάρης
Σπουδές στην Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5  Χρήστος Ελευθεριάδης,  Κώστας Πάλλης, Αναστάσιος Λιόλιος
Σπουδές στην Φυσική ακτινοβολιών – Δοσιμετρία και εφαρμογές ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 7 Γιώργος Κίτης,  Ηλίας Σαββίδης, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Στυλιανός Στούλος
Σπουδές σε Επιταχυντική Φυσική ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 7 Ιωάννης Παπαφιλίππου, Χρήστος Ζαμαντζάς, Φανουρία Αντωνίου
Διπλωματική Εργασία-2 ΕΙΔ –Υποχρεωτικό 15
Σύνολο Β Εξαμήνου 30 20 έως 24

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων εμπεριέχονται στην σελίδα “Μαθήματα”