ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

                      
Οι σπουδές δομούνται σε τέσσερα εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, οι φοιτητές συμπληρώνουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν με τις προπτυχιακές σπουδές τους, φοιτώντας  στα οκτώ ακόλουθα υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα:
Α Εξάμηνο

Α1) Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Μηχανική

Α2) Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό Ι

Α3) Προχωρημένες Σπουδές σε Μαθηματικές Μεθόδους Φυσικής

Α4) Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική Ι

Β Εξάμηνο

Β1) Προχωρημένες Σπουδές στη Στατιστική Φυσική

Β2) Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ

Β3) Προχωρημένες Σπουδές σε Μεθόδους Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων

Β4) Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική ΙΙ

Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές, παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής έρευνας, σπουδάζουν σε αντικείμενα όπου επικεντρώνεται η σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα στην Υποατομική Φυσική, επιλέγοντας δύο μαθήματα ανά εξάμηνο από τα ακόλουθα:

Γ Εξάμηνο

Γ1) Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου Ι

Γ2) Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων Ι

Γ3) Σπουδές στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Γ4) Σπουδές στην Πυρηνική Φυσική

Γ5) Σπουδές στη Γενική Σχετικότητα

Δ Εξάμηνο

Δ1) Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου ΙΙ – επιλέγεται μαζί με το Γ1

Δ2) Σπουδές στην Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία

Δ3) Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων ΙΙ -επιλέγεται μαζί με το Γ2

Δ4) Σπουδές στη Φυσική ακτινοβολιών – Δοσιμετρία και εφαρμογές

Δ5) Σπουδές σε Επιταχυντική Φυσική

 

Πιστωτικές Μονάδες:  Κάθε ένα από τα μαθήματα που δομούν το ΠΜΣ αντιστοιχεί σε 7,5 ECTS και η εκπόνηση διπλωματικής διατριβής αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Συνεπώς, κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε 30 ECTS (επισημαίνεται πως τα ECTS εκάστου από τα Γ και Δ εξάμηνα σπουδών συγκεντρώνονται από τα 15 ECTS των μαθημάτων του εξαμήνου και 15 επιπλέον ECTS από το αντίστοιχο μέρισμα της διπλωματικής εργασίας). Συνολικά το ΠΜΣ, αντιστοιχεί σε 120 ECTS. Επισημαίνεται πως 1 ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας.

 


Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων και της Διπλωματικής εργασίας περιγράφεται στους ακόλουθους Πίνακες:

Α Εξάμηνο
Μάθημα Κατηγορία ECTS Ώρες Διδασκαλίας ανά εβδομάδα Διδάσκοντες
Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Μηχανική ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Γιώργος Βουγιατζής,  Μένιος Τσιγάνης, Βασίλης Οικονόμου
Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό Ι ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προχωρημένες Σπουδές σε Μαθηματικές Μεθόδους Φυσικής ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Βασίλης Οικονόμου, Δημήτρης Παπαδόπουλος
Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική Ι ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Νίκος Βλάχος , Κώστας Κορδάς
Σύνολο Α Εξαμήνου 30 20
 

Β Εξάμηνο

Μάθημα Κατηγορία ECTS Ώρες Διδασκαλίας ανά εβδομάδα Διδάσκοντες
Προχωρημένες Σπουδές στη Στατιστική Φυσική ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Χαρίτων Πολάτογλου
Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Ιωάννης Παπαφιλίππου, Σπύρος Τζαμαρίας
Προχωρημένες σε Μεθόδους Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Χαρά Πετρίδου
Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική ΙΙ ΚΟΡ –Υποχρεωτικό 7.5 5 Βασίλης Οικονόμου
Σύνολο Β Εξαμήνου 30 20

Γ Εξάμηνο

επιλογή δύο εκ των μαθημάτων επιλογής και εκπόνηση διπλ. εργασίας

Μάθημα Κατηγορία ECTS Ώρες Διδασκαλίας ανά εβδομάδα Δυνάμει Διδάσκοντες
Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου Ι ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Π. Αναστασόπουλος,  Αν. Πέτκου
Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων Ι ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 7 Δήμος Σαμψωνίδης, Γ. Κίτης, Αν. Λιόλιος
Σπουδές στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Κώστας Κορδάς, Σ. Τζαμαρίας
Σπουδές στην Πυρηνική Φυσική ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Γ. Λαλαζήσης, Χαρ. Μουστακίδης, Θ. Γαϊτάνος
Σπουδές στη Γενική Σχετικότητα ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Χρ. Τσάγκας, Νίκος Στεργιούλας
Διπλωματική Εργασία-1 ΕΙΔ –Υποχρεωτικό 15
Σύνολο Γ Εξαμήνου 30 20 έως 22

 

Δ Εξάμηνο

επιλογή δύο εκ των μαθημάτων επιλογής και εκπόνηση διπλ. εργασίας

Μάθημα Κατηγορία ECTS Ώρες Διδασκαλίας ανά εβδομάδα Δυνάμει Διδάσκοντες
Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου ΙΙ ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5 Π. Αναστασόπουλος,  Αν. Πέτκου
Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων ΙΙ ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 7 Δήμος Σαμψωνίδης, Χρ. Ελευθεριάδης, Τάσος Λιόλιος
Σπουδές στην Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 5  Χρήστος Ελευθεριάδης, Λ. Βλάχος
Σπουδές στην Φυσική ακτινοβολιών – Δοσιμετρία και εφαρμογές ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 7 Γιώργος Κίτης,  Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Στυλιανός Στούλος
Σπουδές σε Επιταχυντική Φυσική ΕΙΔ –Επιλογή 7.5 7 Ι. Παπαφιλίππου, Σ. Τζαμαρίας
Διπλωματική Εργασία-2 ΕΙΔ –Υποχρεωτικό 15
Σύνολο Β Εξαμήνου 30 20 έως 24

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων εμπεριέχονται στην σελίδα “Μαθήματα”