Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Σύνδεσμοι Μαθημάτων (χειμερινό εξάμηνο 2020-21)

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, και για το πρώτο έτος και για το δεύτερο έτος, θα γίνουν από απόσταση και αρχίζουν  τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα.

Επίσης δίνοται τα εμαιλ των διδασκοντων και οι σύνδεσμοι για το κάθε μάθημα/διδάσκοντα  ώστε να συνδεθείτε από Δευτέρα  (η πληροφορία αυτή επισυνάπτεται και σε μορφή pdf και σε μορφή excel).

(Τα μαθήματα θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021. Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις, τον Φεβρουάριο του 2021).

Ακολουεί ο παραπάνω πίνακας σε μορφή pdf και excel (με συνδέσμους που μπορείτε να πατήστε πάνω τους και να συνδεθείτε απ’ αυθείας):

Μτπχ Υποατομικής – Σύνδεσμοι Μαθημάτων και Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου – Sheet1

Μτπχ Υποατομικής – Σύνδεσμοι Μαθημάτων και Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου

Προσωρινή Κατάταξη Υποψηφιοτήτων 2020-21

 

Πληροφορούνται οι υποψήφιοι ότι:
1. Θα εισαχθούν έως και 20 υποψήφιοι φοιτητές
2. Τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν είναι τελικά. Θα οριστικοποιηθούν μετά την ορκωμοσία όσων υποψηφίων δεν είναι μέχρι σήμερα πτυχιούχοι (“0” στη στήλη Πτυχίο), και αφ’ ότου οι υποψήφιοι σε περισσότερα του ενός ΠΜΣ αποφασίσουν ποιό θα παρακολουθήσουν (παρακαλούνται να ενημερώσουν τους καθηγητές, κ. Κ. Κορδά και κ. Σ. Ε. Τζαμαρία για την επιλογή τους)
3. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 19-10-2020 και το πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. subatomic.physics.auth.gr
4. Προτείνεται σε όλους τους φοιτητές για τους οποίους έχει αναρτηθεί βαθμολογία κατάταξης να αρχίσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων.
5. Tα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως. Θα ενημερωθείτε για το σύνδεσμο κάθε μαθήματος