ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

Διευθυντής Π. Μ. Σ. Αν. Καθηγητής K. Κορδάς kordas@physics.auth.gr τηλ. 2310 994121
Αναπλ. Διευθυντής                                Καθηγητής Σ. Ε. Τζαμαρίας tzamarias@auth.gr τηλ. 2310 998154
Μέλη Καθηγήτρια Χ. Πετρίδου petridou@physics.auth.gr τηλ. 2310 998077
Αν. Καθηγητής Κ. Τσιγάνης tsiganis@astro.auth.gr τηλ. 2310 998963
Καθηγητής Νίκος Βλάχος vlachos@physics.auth.gr τηλ. 2310 998063

 

Ο πλήρης κατάλογος των διδασκόντων, αντιστοιχισμένοι σε κάθε μάθημα, φαίνεται στη σελίδα “Πρόγραμμα Σπουδών”