ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 
Διευθυντής Π. Μ. Σ. Καθηγητής Σ. Ε. Τζαμαρίας tzamarias@auth.gr τηλ. 2310 998154
Αναπλ. Διευθυντής                                Αν. Καθηγητής K. Κορδάς kordas@physics.auth.gr τηλ. 2310 994121
Μέλη Καθηγητής  Δ. Σαμψωνίδης
sampson@physics.auth.gr τηλ. 2310 998209
Καθηγητής Α. Πέτκου
petkou@physics.auth.gr τηλ. 2310 998157
Καθηγητής Νίκος Στεργιούλας
niksterg@auth.gr τηλ. 2310 998233

Ο πλήρης κατάλογος των διδασκόντων, αντιστοιχισμένοι σε κάθε μάθημα, φαίνεται στη σελίδα “Πρόγραμμα Σπουδών”