ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

Διευθυντής Π. Μ. Σ. Καθηγητής Σ. Ε. Τζαμαρίας tzamarias@auth.gr τηλ. 2310 998154
Αναπλ. Διευθυντής                                Αν. Καθηγητής K. Κορδας kordas@physics.auth.gr τηλ. 2310 994121
Μέλη Καθηγήτρια Χ. Πετρίδου petridou@physics.auth.gr τηλ. 2310 998077
Αν. Καθηγητής Κ. Τσιγάνης tsiganis@astro.auth.gr τηλ. 2310 998963
Καθηγητής Νίκος Βλάχος vlachos@physics.auth.gr τηλ. 2310 998063