Προσωρινή Κατάταξη Υποψηφιοτήτων 2020-21

 

Πληροφορούνται οι υποψήφιοι ότι:
1. Θα εισαχθούν έως και 20 υποψήφιοι φοιτητές
2. Τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν είναι τελικά. Θα οριστικοποιηθούν μετά την ορκωμοσία όσων υποψηφίων δεν είναι μέχρι σήμερα πτυχιούχοι (“0” στη στήλη Πτυχίο), και αφ’ ότου οι υποψήφιοι σε περισσότερα του ενός ΠΜΣ αποφασίσουν ποιό θα παρακολουθήσουν (παρακαλούνται να ενημερώσουν τους καθηγητές, κ. Κ. Κορδά και κ. Σ. Ε. Τζαμαρία για την επιλογή τους)
3. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 19-10-2020 και το πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. subatomic.physics.auth.gr
4. Προτείνεται σε όλους τους φοιτητές για τους οποίους έχει αναρτηθεί βαθμολογία κατάταξης να αρχίσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων.
5. Tα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως. Θα ενημερωθείτε για το σύνδεσμο κάθε μαθήματος

Leave a Reply

Your email address will not be published.