Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Σύνδεσμοι Μαθημάτων (χειμερινό εξάμηνο 2020-21)

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, και για το πρώτο έτος και για το δεύτερο έτος, θα γίνουν από απόσταση και αρχίζουν  τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα.

Επίσης δίνοται τα εμαιλ των διδασκοντων και οι σύνδεσμοι για το κάθε μάθημα/διδάσκοντα  ώστε να συνδεθείτε από Δευτέρα  (η πληροφορία αυτή επισυνάπτεται και σε μορφή pdf και σε μορφή excel).

(Τα μαθήματα θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021. Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις, τον Φεβρουάριο του 2021).

Ακολουεί ο παραπάνω πίνακας σε μορφή pdf και excel (με συνδέσμους που μπορείτε να πατήστε πάνω τους και να συνδεθείτε απ’ αυθείας):

Μτπχ Υποατομικής – Σύνδεσμοι Μαθημάτων και Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου – Sheet1

Μτπχ Υποατομικής – Σύνδεσμοι Μαθημάτων και Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου

Leave a Reply

Your email address will not be published.